پروژه مهندسی نرم افزار

سیستم خودکارسازی خوابگاه دانشکده شریعتی

طراحی داده کاربرد
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠  کلمات کلیدی:

طراحی داده کاربرد :

 طراحی در سطح کاربرد روابط بین موجودیت های سیستم و صفات موجودیت ها و روابط مشخص شده و جداول و بازجست های پایگاه داده پروژه تعیین می شود.


 
طراحی رویه
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠  کلمات کلیدی:

طراحی رویه

در طراحی رویه مراحل اجرای زیربرنامه های پروژه مشخص شده و برای هر کدام یک فلوچارت یا شبه کد نوشته می شود که این طراحی از پیاده سازی پروژه بسیار مهم است.


 
طراحی در سطح مولفه
ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠  کلمات کلیدی:

طراحی در سطح مولفه

طراحی داده در سطح مولفه یک مرحله مهم در توسعه نرم افزار است که اگر به درستی انجام شود باعث استحکام پروژه می شود.

انواع ساختمان داده ها و متغییر هایی که درون زیربرنامه های موجود در پروژه استفاده می شود را تعیین می کنیم.

 


 
طراحی رابط کاربر
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠  کلمات کلیدی:

رابط کاربر

رابط کاربر یکی از مهمترین عناصر یک سیستم یا محصول کامپیوتری است .اگر رابط ضعیف طراحی شده باشد،توانایی کاربر برای دستیابی به قدرت محاسباتی یک کاربرد تا حد زیادی کاهش می یابد در واقع ،یک رابط ضعیف ممکن است باعث شودکاربردی با طراحی خوب و پیاده سازی محکم ،با شکست روبرو می شود.


 
طراحی معماری
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠  کلمات کلیدی:

طراحی معماری

 معماری نرم افزار دیدگاهی کلی از سیستم در حال ایجاد فراهم می کند.مشخص کننده ساختار و سازماندهی مولفه های نرم افزار،خصوصیات آنها،و ارتباطات بین آنها می باشد.مولفه های نرم افزار شامل پیمانه های برنامه و نمایش های گوناگون داده هایی هستند که توسط برنامه دستکاری می شوند.بنابراین طراحی داده بخش عمده بدست اوردن معماری نرم افزار است.معماری تصمیمات اولیه طراحی را روشن تر می نمایدو مکانیزمی را برای در نظر گرفتن فواید ساختارهای جایگزین سیستم فراهم می کند.

 


 
فرهنگ داده ها DD
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠  کلمات کلیدی:

 
مشخصه Pspec
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠  کلمات کلیدی:

مشخصه فرآیند  PSPEC

مشخصه فرآیند (PSPEC) برای توصیف تمام فرآیندهای مدل جریان که در سطح نهایی پالایش ظاهر می شوند استفاده می گردد . محتویات مشخصه ی فرآیند می تواند شامل توضیح متنی ، زبان طراحی برنامه (  PDL) ، توصیف الگوریتم فرآیند ، معادلات ریاضی ، جداول ، نمودارها ، و دیاگرامها  باشد . با فراهم نمودن PSPEC برای هر حباب در مدل جریان ، مهندس نر م افزار یک مشخصه ی جزئی تولید می کند که می تواند به عنوان اولین مرحله در ایجاد مشخصه ی نیازهای نرم افزار در نظر گرفته شود . همچنین به عنوان راهنمایی برای طراحی مولفه های نرم افزار که فرآیند را می سازد به حساب آورده شود .


 
مدلسازی رفتار STD
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠  کلمات کلیدی:

نمودار STD

 

نمودار تغییر حالت ،نشان دهنده رفتار سیستم ،با استفاده از مشخص نمودن حالتها و وقایعی است که باعث تغییر حالتها می شودند.علاوه براینSTDنشان می دهد که چه عکس العمل هایی در نتیجه واقعه خاص انجام می شود.


 
← صفحه بعد